Ultrarent Vatten

Vad är Ultrarent Vatten?

 

Ultrarent vatten framställs genom att man avlägsnar alla salter och andra föroreningar.

Detta görs med filtreringar i flera steg samt omvänd osmos och avjonisering.

Vattnet blir instabilt och får lediga elektriska bindningar och reagerar därför med salter i smutsen och löser upp dem.

Vilka användningsområden finns?

Vi använder Ultrarent vatten till svåråtkomliga glaspartier på hög höjd och fasader som behöver fräschas upp och även rengöring innan målning. 
Andra användningsområden kan vara husvagnen, flaggstänger, balkonger, busskurer och mycket mer.