Vi använder oss utav RUT-avdraget. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden!

VI GÖR AVDRAG DIREKT PÅ FAKTURAN!


Citerat från skatteverkets hemsida ang, nya regler kring RUT-avdraget 2016
Följande förändringar har beslutats


*Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.


*Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.  


*Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.


*Rutavdrag för matlagning slopas.

 

 

Läs mer på skatteverkets hemsida